Velkommen til Vinger Vaktmesterservice!

Firmaet ble startet i 1995 som en selvstendig bedrift. Siden den gang har tidene forandret seg og det har stadig vært etterspørsel etter tjenester.
I 1998 ble Vinger Vaktmesterservice gjort om til et aksjeselskap med virke fra 1.1.1999. Vinger Vaktmesterservice as utfører vaktmestertjenester for både bygårder, firmaer, næringsbygg og privatkunder. Ingen jobb er for liten - ingen jobb er for stor.

Status i dag er:
Til sammen 10 ansatte, privat eid, arbeidssted er hovedsakelig Oslo, Akershus. Follo og Kongsvinger, 24 timers service, konkurransedyktige priser, en serviceinnstilt holdning, god oppfølging.

Mål og visjoner

Stikkord:
- Medarbeidere i fokus
- Kunder
- Oppfølging
- Nettverk
- Ærlighet
- Kreativitet
- Tillit
- Læring
- Vilje til å stå på